TALLY WEiJL, WK04_tallycareslanding01new_ALL_everywhere_ANY.jpg for Women

‘It´s about reducing our impact and moving towards a more sustainable future every day.’

W TALLY WEIJL dajemy każdej TALLY GAL możliwość robienia zakupów z dużą dawką pewności siebie, oferując stylowe ubrania, które honorują nasze zaangażowanie w dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój. Nasza marka to nie tylko moda - to wywieranie pozytywnego wpływu i dążenie do bardziej ekologicznej, zrównoważonej przyszłości każdego dnia.
Przejrzystość jest kluczem w naszej misji; poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat naszych starań na rzecz ochrony planety, przestrzegania praw człowieka i zapewnienia bezpieczeństwa klientom. Chcemy, abyś wiedziała o nas wszystko, abyś mógła lepiej zrozumieć, kim jesteśmy i do czego dążymy jako marka modowa.

TALLY really CARES
TALLY WEiJL, WK04_tallycareslanding02_ALL_everywhere_ANY.jpg for Women

NASZA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OPIERA SIĘ NA CZTERECH FILARACH:


TALLY WEiJL, WK04_tallycareslandingpeople_ALL_everywhere_ANY.jpg for Women

LUDZIE

Za każdym outfitem kryje się historia. Cenimy każdą osobę stojącą za naszymi kreacjami, celebrując różnorodność i wzmacnianie pozycji kobiet. Oto nasze młode talenty napędzające innowacje. U nas moda jest tkana z szacunkiem i rozpalana pasją.

TALLY WEiJL, WK04_tallycareslandingproduct_ALL_everywhere_ANY.jpg for Women

PRODUKT

Od źródła, aż do stylu, każdy etap jest ważny. Dążymy do znacznego zmniejszenia naszego wpływu na środowisko dzięki kilku inicjatywom, takim jak zachęcanie naszych klientów do recyklingu starych ubrań i komunikowanie się z nimi, jak dbać o swoją odzież. Dzięki naszym etykietom TALLY CARES ułatwiamy klientom identyfikację produktów wykonanych z bardziej zrównoważonych materiałów i procesów.

TALLY WEiJL, WK04_tallycareslandingplanet_ALL_everywhere_ANY.jpg for Women

PLANETA

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska jest zarówno pragmatyczne, jak i ewoluujące. Obecnie koncentrujemy się na określeniu naszego poziomu bazowego emisji gazów cieplarnianych (GHG). Ten wstępny krok ma kluczowe znaczenie dla określenia skutecznych sposobów redukcji emisji w przyszłości. Ponadto aktywnie zajmujemy się kwestiami zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw. Współpracując z naszymi dostawcami, podejmujemy pierwsze kroki w celu pomiaru emisji gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu dostaw. Dołącz do nas, gdy podejmujemy świadome kroki w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, zaczynając od świadomości i przechodząc prosto do działania.

TALLY WEiJL, WK04_tallycareslandinginnovation_ALL_everywhere_ANY.jpg for Women

INNOWACJE

Driving Fashion Forward - U podstaw naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju leży zaangażowanie w innowacje. Angażujemy się w różnorodne innowacje i projekty badawcze, które koncentrują się na rozwoju przemysłu tekstylnego na rzecz lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest wspólnym celem wszystkich interesariuszy przemysłu tekstylnego. Innowacyjność jest naszym podejściem do sprostania przyszłym wyzwaniom i przejścia na bardziej zrównoważony model biznesowy o obiegu zamkniętym.